Quizreglement

Art 1. Het concept

De koper van een video van een paard presentatie kan gratis deelnemen aan een quiz die het mogelijk maakt het paard te winnen dat te zien is in de video. Het paard zal deelnemen in 10 wedstrijden waarvan de video's op de website van IPSport zullen getoond worden. De aankoop van de video van de presentatie van het paard maakt het deelnemen aan de quiz mogelijk.

Er zal alleen rekening gehouden worden met het eerste juiste antwoord van elke deelnemer. Een goed antwoord levert 100 punten op voor de deelnemer.

Tijdens de duur van de quiz, kan elke deelnemer vrienden uitnodigen met behulp van het voorziene formulier. Elke vriend die deelneemt aan de quiz levert 1 punt op voor degene die hem uitnodigde.

De winnaar van de quiz is de deelnemer die de meeste punten verzamelde. In geval van een gelijkspel, wint de deelnemer die het eerst juist geantwoord heeft op de vraag, het paard.

De winnaar wordt persoonlijk op de hoogte gebracht door IPSport en heeft vervolgens 15 dagen om het paard op eigen kosten op te halen in de IPSport faciliteiten. Na deze tijd beschouwd IPSport dat de winnaar definitief afziet van het paard zonder dat een andere vergoeding vereist is.

Art 2. De vraag

De quizvraag heeft betrekking op de resultaten van de ouders van de gepresenteerde paarden. Deze resultaten zijn voor het begin van de quiz gekend en worden officieel gepubliceerd.

Art 3. Sponsoring

Elke deelnemer kan de aankondiging van de quiz doorsturen naar zijn vrienden (sponsoring). Een vriend uitnodigen om deel te nemen moet worden gedaan via de website van IPSport voorzien voor dit doel.

Art 4. De deelnames

Alle inzendingen dienen enkel te worden gedaan via de website van IPSport verstrekt voor dit doel. De deelname is alleen effectief nadat IPSport de betaling van de gekochte video heeft ontvangen. Elke deelnemer dient een account aan te maken op de website van de quiz. De rangschikking van de deelnemers zal worden gebaseerd op de deelnames en uitnodigingen van vrienden via hetzelfde account.

De deelnames worden gesloten 10 dagen na de 10e wedstrijd weergegeven op de website.

Medewerkers van IPSport, leden van de privé-stal van IPSport en directe leveranciers kunnen niet deelnemen aan de quiz.

Art. 5 Annulering van de quiz

IPSport kan de quiz annuleren in de volgende omstandigheden: – Als het paard gewond is of niet kan deelnemen aan 10 wedstrijden tijdens de 6 maanden na de eerste wedstrijd. – Als het nodige aantal deelnames niet is bereikt. IPSport voorziet voor elk paard een minimum aan aantal deelnames aan de quiz. Dit aantal staat duidelijk weergegeven in de beschrijving van het paard in het menu HOME

In het geval van annulering van de quiz, betaalt IPSport de gekochte video's niet terug.

Art. 6 Het Geschil

In geval van geschil, mag alleen de justitie overheid van het arrondissement Luik (Belgïe) beslissen.
Ieder geschil moet in een termijn van een week na de afsluiting van de quizz geintroduceerd worden.